โครงการฝึกงานกับเต่าบิน

Bangkok, Thailand

About the role

นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตจบใหม่

TAO BIN Internship program เป็นโปรแกรมของการฝึกงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้ได้สัมผัสกับความท้าทายของการทำงานในด้านต่างๆ และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัท น้องๆจะได้เรียนรู้และได้เข้าใจสไตล์การทำงาน วัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานของเรา โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพจากทีมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูงที่จะคอยช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการ และ ได้รับโอกาศเสนอตำแหน่งงานก่อนที่คุณจะจบการศึกษา


เรารับการฝึกงานในสายงานต่อไปนี้

สายงานที่เปิดรับคือ:

 • โปรแกรมเมอร์ (Frontend, Backend, Test)

 • พัฒนาลูกค้า (Customer Development หรือ Sales)

 • การเงิน (Finance)

 • ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

 • การตลาด (Marketing)

 • ซัพพลาย เชน (Supply Chain)

 • เต่าบิน ฟู้ด โซลูชั่นส์ (TAO BIN Food Solutions)

Requirement 

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทที่กำลังเรียนอยู่เท่านั้น สามารถฝึกงานขณะเรียนได้ ในกรณีที่ผู้สมัครเรียนจบปริญญาตรีแล้ว จะต้องมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 1 ปี

 • สัญชาติไทย

 • มีคุณสมบัติผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

 

Contact

สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ทางอีเมล โดยผู้สมัครสามารถระบุตามแผนกที่ตัวเองสนใจ พร้อมแนบประวัติ Resume

info@tao-bin.com

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400